Viden om personer med normal kraft

 

Mænd og kvinders kræfter afhænger forskelligt af alderen

Muskelstyrken udvikler sig forskelligt med alderen blandt mænd og kvinder, og også forskelligt afhængig af hvilken muskelgruppe der er tale om. I forhold til åbning af emballage er det primært muskelstyrken i den øvre del af kroppen der spiller en rolle.

 

Emballage og fysiske kræfter

Når det drejer sig om kræfter til at åbne en emballage, er det ikke kun muskelstyrken der er interessant. Også finmotorikken, gribestyrken og koordinationen, der kan være et stort problem hos ældre, der har nervøs koordination og samtidig er svagere, er vigtig i åbningsøjemed.

Som beskrevet under emballagens udformning, har denne også stor betydning for hvor mange kræfter man kan overføre og hvor hårdt man kan gribe fat. Der er en tendens til, at gribestyrken bliver større ved en større diameter (se nedenfor). Dette kan benyttes, når der under en åbning skal både gribes og drejes. Gribestyrken bruges, når man skal åbne en beholder, der er stramt lukket. Uden tilstrækkelig gribestyrke vil beholderen ikke kunne holdes optimalt og dermed være sværere at åbne. Man antager, at personer uden fysiske lidelser har en maksimal gribestyrke på over 200 N. Det vil langt fra være al kraften der overføres ved åbning af emballage, da forholdene aldrig vil være optimale.

 

Læs mere om nedsat kraft her >>

Ud fra en omfattende dansk undersøgelse kan opsummeres:

  • Kvinders muskelstyrke i armene topper omkring 40 års alderen
  • Mænds muskelstyrke i armene topper omkring 25-30 års alderen
  • Kvinders muskelstyrke falder generelt hurtigere end mænds med alderen

 

Angives muskelstyrken at være 100% for 25-årige svarer det til en muskelstyrke på:

       

  • 105% for 40-årige kvinder
  • 95% for 50-årige kvinder
  • 87% for 60-årige kvinder

        ___________________

  • 97-98% for 40-årige mænd
  • 90% for 50-årige mænd
  • 85% for 60-årige mænd

 

 

Gribestyrken påvirkes af emballagens diameter

 

Gribestyrke – kvinder

 

Gribestyrke hos kvinder (klik på billedet for større billede).

 
Gribestyrke – mænd

 

Gribestyrke hos mænd (klik på billedet for større billede).