Holdning og kvantificering

 

Forbrugernes holdning til brugervenlig emballage er undersøgt ved en spørgeskema-undersøgelse. I undersøgelsen indgik 285 personer, hvoraf halvdelen havde en funktionsnedsættelse og den anden halvdel var raske personer.  Se gruppesammensætningen sammenhold med befolkningen her (PDF 4 sider).

 

200.000 personer oplever daglige problemer med emballage

Forbrugerne blev spurgt, om de ser efter brugervenlig emballage, når de handler. Figuren til højre viser, ikke overraskende, at de personer som har flest problemer med emballage, også er dem, som er mest motiverede for at købe produkter med brugervenlig emballage. 80% af den mest udsatte gruppe fravælger dårlig emballage, når de skal vælge produkter. Denne gruppe er dog ikke ubetydelig! Det skal sammenholdes med, at befolkningen bliver ældre og ældre, og mere end 700.000 personer har en gigtrelateret sygdom (se viden om nedsat kraft).

 

For den raske del af befolkningen ses det, at de fleste slet ikke tænker over emballagevalget. Et forsigtigt bud, da spørgeteknikken i denne type spørgsmål er fejlbehæftet, er at 5-10% vil fravælge en dårlig emballage. Dog skal det noteres, at den nyeste forskning viser at befolkningen slet ikke handler så prisbevidst, som mange i branchen tror. Kunderne handler impulsivt ved mere end 80 % af det samlede salg, og den ubevidste erfaring fra tidligere køb påvirker valget.

 

Hvem oplever problemer?

I undersøgelsen oplevede 34% af gruppen med funktionsnedsættelse, at de havde besvær med at åbne emballager dagligt, mens 55% oplevede problemer på ugentlig basis. Til sammenligning oplevede raske personer langt færre problemer, hvor kun 1% havde daglige problemer og 20% en gang om ugen. Det er dog alligevel tankevækkende, at over halvdelen af de raske forbrugere oplevede problemer minimum på månedsbasis. Se figuren til højre.

 

Hvor opstår problemerne?

De hyppigste årsager til problemer med åbning af emballage er, at emballagen kræver for mange kræfter at åbne og/eller at åbningssnipper er så små, at forbrugeren ikke kan få ordentligt fat. Det er særligt udbredt for de som dagligt eller ugentligt oplever problemer. Det er interessant, at en væsentlig årsag til problemer for alle forbrugere er, at de ikke ved, hvordan emballagen skal åbnes (evt. pga. dårlig grafik og instruktion). Dårligt syn er kendt som en årsag, men dette fremkommer ikke tydeligt i denne undersøgelse, måske fordi gruppen af 70+ år er forholdsvis lille (8%).

 

For yderligere information se fulde rapport her (PDF, 21 sider).

Forbrugernes motivation

 

Er det vigtigt for vores virksomhed: Forbrugernes motivation for at købe produkter med brugervenlig emballage fordelt på hvor ofte forbrugerne oplever problemer med emballage.

 

 

__________________________________________________

 

 

Hvor ofte opstår problemerne?

 

Hvem oplever problemer: Grupperne er opdelt efter, hvor ofte de oplever problemer med emballage.

__________________________________________________

 

 

Årsager til problemer

 

Hvor opstår problemerne: Fordeling af årsager til problemer inddelt efter, hvor ofte forbrugerne oplever problemer med emballage.