Viden om forbrugernes adfærd

 

Forbrugernes adfærd er beskrevet ud fra deres holdning til brugervenlig emballage, da det i sidste ende er forbrugerne, der afgør i kraft af deres køb, om det er værd at udvikle og markedsføre brugervenlig emballage.

 

Forbrugernes holdning er indsamlet i form af en spørgeskemaundersøgelse. Grundlaget for spørgeskemaundersøgelsen er 285 personer, hvoraf halvdelen har en funktionsnedsættelse. Dette er gjort for at kunne sige noget om holdningens udbredelse i befolkningen, og hvor vidt problemer “kun er for gamle og syge”.

 

Mange synes at mene, at forbrugernes problemer kan løses ved udvikling af det rigtige værktøj. Derfor var dette et naturligt punkt i undersøgelsen. Dette spørgsmål er ligeledes interessant iht. CEN standardiseringsarbejdet: Om man skal tillade brugen af værktøj i en test af brugervenligheden af emballage eller ej.

 

Skal problemerne med emballage forstås til fuldkommenhed er “observation” en kilde til stor viden (se metode til observation). 15-30 % af forbrugerne angiver, at årsagen til deres problemer er, at de ikke ved, hvordan en emballage skal åbnes. Det kan derfor give stor viden, til hvordan en emballage skal designes hensigtsmæssigt, hvis en virksomhed studerer, hvordan kunder typisk åbner deres produkter.