Brugervenlig emballage – valg af udformning

 

Udformningen af emballagen påvirker forbrugerens opfattelse af produktet og har betydning for funktionaliteten. Udformningen skal derfor tydeligt fortælle forbrugeren, hvordan produktet skal bruges og åbnes. En lille ændring i udformningen kan have stor betydning for forbrugerens mulighed for kraftoverførsel. Derfor skal udformningen af en emballage sammenholdes med kraften, der skal til for at åbne emballagen (se test din emballage).

 

Udformning påvirker muligheden for kraftoverførsel

Pålægsbakker:

Undersøgelse af størrelsen på snippen på pålægspakker har vist, at en forøgelse af snippens længde fra 1×1 cm til 2×2 cm medfører, at en større kraftoverførsel kan finde sted. Praktisk betyder det, at 50% af en persons fingerkræfter kan overføres frem for kun 25% ved den lille snip. Det skyldes dels, at et større kontaktareal mellem finger og snip giver et bedre greb (se valg af materialer), og dels at det greb, som kan anvendes ved en større snip, er mere kraftfuldt; Pincetgreb kontra nøglegreb (se åbningsgreb).

 

Derudover beklager mange – især mandlige forbrugere – sig over, at man skal have lange negle for at løsne top- og underfilm fra hinanden, før man kan trække i snipperne. Her kan en lille knop i underfilmen gøre det lettere at få fat.

 

Skruelåg:

For at åbne runde skruelåg, skal hånden gribe hårdt fast for at skabe friktionskræfter nok til samtidigt at kunne dreje rundt, dvs. skabe moment nok til at åbne. Desværre er de fleste emballager ofte lidt fleksible, så det store pres fra grebet trykker emballagen oval (se nedenfor), hvilket igen stiller et endnu større momentkrav for at kunne åbne. Målinger viser, at momentforøgelsen er på 10-30%. Dette kan afhjælpes ved at benytte et andet materiale til emballagen (se valg af materialer) eller ved at anvende en anden formgivning f.eks. et låg med vinger eller kanter, hvor friktionen kan nedsættes.

 

 

Udformning af skruelåg

 

Materialevalget på mange emballager påvirker formen, hvilket medfører, at der skal bruges flere kræfter.

 

 

Størrelsen er også vigtig

Størrelsen af skruelåget har stor betydning for hvor stor en kraft, der kan overføres. Test af personer uden fysiske lidelser viser, at jo større diameter en beholder har, jo mere kraft kan der overføres. Dette gælder naturligvis kun til en vis grænse, da det afhænger af forbrugerens håndstørrelse.

 

Gennemsnitligt har mænd i England en håndbrede på 10,7 cm og 19,0 cm i længden, mens kvinders hænder er 9,2 cm i bredden og 17,5 cm i længden. Det ses af figuren nedenfor, at forskellen på håndstørrelsen har en afgørende betydning for muligheden for kraftoverførsel. Selvom om mænd har flere kræfter end kvinder, kan kvinderne næsten overføre ligeså mange kræfter til små skruelåg (diameter under 45 mm) som mænd. Mænd kan derimod bruge deres styrke meget bedre ved skruelåg med diameter over 65 mm.

 

I en undersøgelse er det bevist, at et skuelåg på 75 mm er den størrelse, hvor flest kan overføre flest kræfter, men samtidig medfører denne lågstørrelse også stort slid på fingerled, især for personer med mindre hænder. Det er derfor mest optimalt med skruelåg, som er noget mindre i diameteren.

 

Foruden drejestyrken ved åbning af en beholder med skruelåg, er gribestyrken og finmotorikken (se fysiske kræfter) også vigtig at tage højde for.

 

 

Kraftoverførsel ved skruelåg (kvinder)

 

Kraftoverførsel hos kvinder (klik på billedet for større billede).

 

 

Kraftoverførsel ved skruelåg (mænd)

 

Kraftoverførsel hos mænd (klik på billedet for større billede).

 

 

 

Udformning

 

 

Gode råd om udformning af emballage

  • Jo større diameter på skruelåg, jo større kraftoverførsel er mulig.
  • Jo større gribeflade, jo større kraftoverførsel er mulig.
  • Der opnås et mere kraftfuldt greb om en emballage med kanter frem for en rund form.
  • Åbningsproceduren kan gøres mere intuitiv ved fysiske ændringer i udformningen.
  • Materialevalget kan understøtte udformningen – f.eks. ved riller i emballagen (se valg af materialer).
  • Afprøv altid en ny udformning af emballagen på målgruppen (se brugerobservationer – sådan gør du).

 

God udformning kan guide brugeren til nem åbning

Udformningen er med til give det visuelle udtryk af emballagen, og sammen med grafikken har det stor betydning for forståelsen af emballagen.

 

Pålægsbakken kan forbedres ved at markere åbningen med to sideklip, der tydeliggør placeringen af åbningsmekanismen. I en undersøgelse betød det, at 94% af personer med normal kraft og 82% af ældre og handikappede med nedsat kraft kunne åbne, sammenholdt med henholdsvis 33% og 18% der kunne åbne den traditionelle emballage uden indklip.

 

(Reference: Udviklingsprojekt omkring detailemballagers tilgængelighed, Hoveddel A & B, F&U Centret for Hjælpemidler og Rehabilitet, Teknologisk Institut og Center for tilgængelighed, 1999).

 

En bestemt udformning kan for nogle forbrugere samtidig være en hindring for køb, pga. tidligere erfaring med denne udformning. Det gælder især emballager, som kræver mange kræfter at åbne (trækringe i kartoner eller dåser), emballager der er tunge og emballager der går i stykker eller spilder produkt under åbning. Derfor er det vigtigt at undersøge eventuelle barrierer ved skift til en ny udformning.

 

______________________________________________

 

 

 

Se eksempel på, hvad udformningen af emballagen betyder for forbrugerne.