Mekaniske test

 

Hvorfor benytte mekaniske test? Fordi det giver et hurtigt tal på, hvor mange kræfter en forbruger skal bruge for at åbne en emballage.

 

Forbrugernes åbningsgreb

Før det er muligt at lave den mekaniske test, er det vigtigt at kende forbrugernes åbningsgreb, som kan kortlægges ved hjælp af brugerstudier og af videoobservationer (se metode til observation).

 

Det er vigtigt, at den mekaniske test kommer så tæt på den fremgangsmåde, som forbrugerne anvender, ellers vil resultatet ikke være retvisende. Forbrugernes åbningsgreb er ikke altid den samme. Det er en god ide, at måle kraftforbruget for de mest anvendte åbningsgreb, for at have et reelt billede af det mulige kraftforbrug til åbning af emballagen.

 

Udførsel af den mekaniske test

Den mekaniske test kan foretages på eksempelvis en trækbænk (for de fleste emballager) eller i en momentmåler (for emballager med skruelåg), som begge vil måle modstanden for at åbne. For de fleste test vil det være tilstrækkeligt med 10 gentagelser af hver emballagetype. Herfra kan gennemsnit og standardafvigelse (SD) beregnes. Gennemsnittet fra den mekaniske test (kun for gennemsnit med lille SD) kan bruges til at evaluere, hvor nem en emballage er at åbne. Brug gennemsnittet fra den mekaniske test og indsæt det sammen med emballagens dimensioner i beregneren for kritisk kraft for at få et billede af hvor mange mænd og kvinder, der potentielt kan åbne emballagen.

 

Det er vigtig at se på SD, da dette er et udtryk for, hvor ens emballagerne er at åbne fra gang til gang. Gennemsnittet vil også blive påvirket af enkelte målinger, som adskiller sig meget fra de andre. Det er derfor vigtigt, at SD er lille sammenlignet med gennemsnittet.

 

Mekanisk test

 

Mekanisk test på Teknologisk Institut, Taastrup