Brugervenlig emballage – valg af materialer

 

Emballagematerialet kan bruges aktivt for at opnå en mere brugervenlig emballage. Dette i kraft af at forskellige materialer har forskellig stivhed og overflade. Desuden kan overfladegrebet også påvirkes af, om der er riller i materialet.

 

Glathed og riller

Materialets glathed har stor betydning for, hvor godt forbrugeren kan gribe og holde fast, når de skal åbne emballager. Overordnet betyder et glat materiale, at forbrugeren ud over at åbne også skal bruge kræfter på at holde fast.

 

Glatheden af emballagematerialet kan ændres ved at lave riller eller knopper i materialet der, hvor forbrugeren skal holde fast. Riller i over- og underfilm kan desuden medvirke til en lettere adskillelse af over- og underfilm samt ved en følbar forskel at tydeliggøre åbningen. Riller eller knopper i emballagen, for at kompensere for en glat overflade, har dog ikke vist sig som medvirkende til, at en større kraftoverførsel kan finde sted, men vil give en bedre brugeroplevelse.

 

Når der er tale om skruelåg, er der også mulighed for at lave grovere eller finere riller for at give et bedre greb omkring låget. Forsøg har vist, at forskellen dog ikke gør det muligt at overføre flere kræfter. Derfor er det vigtigt ikke at ændre kravet til kraftoverførsel ved skift til grovere riller, som ofte vil give et bedre greb.

 

Når overfladen ændres, er det vigtigt samtidig at indtænke overfladens printegenskaber, da det ofte vil være vanskeligt at få nogen emballageændring igennem i en virksomhed, hvis det visuelle udtryk forringes.

 

Materialets fleksibilitet

Materialets fleksibilitet skal overvejes i forhold til resten af emballagen. Et fleksibelt emballagemateriale kan nemlig både være en fordel og en ulempe. Ud fra brugerobservationer gjort i projektet “Brugerdreven guideline til industrien: Tilgængelig emballage for ældre og funktionshæmmede” vil et fleksibelt materiale være en fordel, når man skal gribe fat om en beholder for at hive et låg/folie af. Derimod vil et fleksibelt materiale ikke være en fordel, når man skal dreje et låg af samtidig. Flere forbrugere har desuden påpeget, at et låg på bordpålægsbakker er nemmere at åbne, hvis det er i et stift materiale.

 

Materialevalg

Valget af emballagemateriale har, foruden betydningen for produktet og brugervenligheden, også betydning for om forbrugere vælger at gemme produktet i emballagen, og dermed også betydning for om det er hensigtsmæssigt at lave en emballage med genluk. Spørg jeres emballageleverandør om, hvilke emballagematerialer de kan tilbyde og sammenhold det med kravene til produktet og brugervenligheden for at finde den løsning, der er mest optimal.

 

Husk altid at teste nye tiltag på emballagen, så det sikres, at de virker efter hensigten. Se under observationer.

 

 

 

Materialer

 

 

Gode råd om valg af materialer

  • Undgå brud – Brug materiale, der ikke går i stykker under åbningen
  • Greb – Riller/struktur i emballagen kan give et bedre greb
  • Fleksibelt materiale – Overvej om materialets fleksibilitet er en fordel eller en ulempe for brugervenligheden
  • Overflade – En glat overflade er svær at holde fast i.
  • Genbrug – Materialevalget har betydning for, om forbrugerne gemmer og opbevarer produktet i emballagen.

 

______________________________________________

 

 

 

Se eksempel på, hvad emballagens materiale betyder for forbrugerne.