Test hvor brugervenlig din emballage er

 

Brug Brugervenlig Emballages beregner til at få et skøn over, hvor mange der kan åbne forskellige emballagetyper ud fra emballagens dimensioner og målgruppens kritiske kraft. Den kritiske kraft er den maksimale kraft, som målgruppen besidder.

 

Til højre finder du beregningsmodeller for skruelåg, snipper og poser, dåse løft af ring, dåse træk i ring og træk af vinprop. Modellerne er tilrettet, så det er muligt at simulere effekten af forbrugernes evne til at overføre kraft til emballager af forskellige dimensioner.

 

Vælg beregningsmodel efter grebtype

Det er ikke alle typer af emballager, som er inkluderet i beregningsmodellerne. Det er op til den enkelte virksomhed at vurdere hvilken model, der vil være mest egnet i det enkelte tilfælde. Det afgørende spørgsmål er, hvilket type greb som anvendes i åbningproceduren.

 

Beregningen for snipper og poser er lagt sammen i én model, da det er samme type greb, der benyttes. For at kunne bruge denne type beregner, skal grebet, som benyttes til at åbne emballagen, være pincetgreb. Der er endnu ikke udviklet en beregner til beregning af posegreb.

 

Se forskellige greb under åbningsgreb >>

 

Beregningsmodeller:

 

 

Vigtige forbehold når du bruger beregningsmodellerne

Modellerne bag beregnerne bygger på en begrænset mængde data og kan derfor ikke bruges som en statistisk valid model, men mere som en rettesnor og som praktisk hjælp til valg af dimensioner og åbningskraft og til at forstå forbrugernes kræfter i relation til en emballages dimensioner (udformning og åbningsgreb). Den egentlige kritiske kraft skal bestemmes ud fra målinger med den konkrete emballage (mekanisk test) og målgruppen.

 

Primære data til beregningsmodellerne er baseret på Department of Trade and Industry (DTI), UK´s rapport: Strength data for design safety phase II, 2002. (Se den komplette referenceliste her)

 

 

Praktiske eksempler på emballageanalyse

Se praktiske eksempler på analyse af emballager, herunder beregning af kritisk kraft via beregningsmodellerne >>

 

I disse cases fremgår det, at det ikke er hensigtsmæssigt blindt at tro på, hvad modellen siger, da det ofte er en kombination af brugernes fysiske kræfter samt deres kognitive analyse af emballagen, dvs. forståelsen af hvordan emballagen skal åbnes, som er afgørende for forbrugerens opfattelse af emballagens tilgængelighed.