Workshop – sådan gør du

 

En workshop om mere brugervenlig emballage har flere formål: At samle alle interessenter i projektet og etablere en fælles forståelse for udfordringerne med den eksisterende emballage samt at udvikle ideer og koncepter til hvordan en mere brugervenlig emballage kan se ud.

 

Antallet af personer i workshoppen ligger typisk på mellem 10 og 25 personer. Der kan med fordel afsættes en hel arbejdsdag til workshoppen.

 

Har du brug for hjælp til at facilitere en kreativ workshop, er du velkommen til at kontakte Brugervenlig Emballage >>

 

 

Eksempel på et program for en workshop

Dagen kunne have dette program:

 

1. Introduktion

 • Marketings- eller salgsafdelingen i virksomheden præsenterer markedet, målgruppen, konkurrenter, kundetilfredshed, trends, nye materialer mm.
 • Den projektansvarlige præsenterer Indsigt, fase 1 og Research, fase 2 fra processen mod brugervenlig emballage.  Præsentationen skal gøre det klart: Hvad er problemet med den nuværende emballage? Hvad er formålet med udvikling af ny emballage?
 • Evt. præsentation fra eksterne deltagere fx omkring nye emballageteknologier.

Afsæt ca. 30-45 minutter til præsentation.

 

 

2. Øvelse: Analysér emballagerne

Denne øvelse er særlig nyttig, hvis emballager skal redesignes.

 • Opdel i grupper á 3-5 personer med forskellig baggrund. Det er en fordel, at emballageanalysen af virksomhedens produkter foregår i de grupper, som også benyttes i næste øvelse, med inspiration fra de gode råd om udvikling af brugervenlig emballage og den indsamlede viden om emballagen og dens brugere.
 • Hver gruppe har brug for et antal fysiske emballager af de produkter, som skal analyseres, for at undersøge og åbne.

Afsæt ca. 30 minutter til denne øvelse.

 

 

3. Øvelse: Forstå brugerne

 • Opdel i grupper á 3-5 personer med forskellig baggrund.
 • Lad grupperne, som er sammensat af forskellige kompetencer, se videoklippene af brugerne optaget i fase 3, Brugerobservationer.
 • Opsaml indsigter fra videoerne. Husk at nedskrive indsigter fra videoerne på videokort (PDF 1 side). Det kan blive nyttigt senere i udviklingsprocessen.

Afsæt i alt 60 minutter – ca. 30 min til gennemsyn og 30 min til diskussion af indsigter og nøglepunkter.

 

 

4. Idéudvikling

Idéudvikling handler om at omsætte viden til konkrete løsningsforslag. Indsigterne fra videoerne bruges som udgangspunkt til at tænke nye emballageløsninger.

 

For at udvikle så mange ideer som muligt kan processen tage form af en brainstorm. Antallet af deltagere ved en brainstorm bør ligge på mellem 3 og 6 personer. Fastsæt en tidsramme for brainstormen, så alle er klar over præmisserne.

 

Reglerne for en brainstorm er enkle:

 • Alle idéer er gode.
 • Byg gerne videre på eller kombiner andres idéer.
 • Kritiser ikke under brainstormen.
 • Husk at skrive/tegne alle idéer og kommentarer.

 

Anvend modeller og skitser til brainstormen:

 • For at visualisere idéerne kan deltagerne bygge eller tegne modeller. Det gør det lettere at formidle idéerne til de andre deltagere. Modellerne kan fx tage udgangspunkt i den nuværende emballage, som man har bygget op med papir, folie, saks, tape mm.
 • Husk at dokumentere/fotografere hele processen til senere brug. Brug evt. konceptkort (PDF 1 side) til at registrere de enkelte ideer.

Afsæt ca. 90 minutter til idéudvikling.

 

 

5. Afrunding af dagen

Præsentationer fra dagen samt uddelegering

 • Hver gruppe præsenterer deres koncepter for de andre. Efter præsentationen udvælges koncepter til videre bearbejdelse. Præsentation af idéer kan med fordel videofilmes.
 • Prioritering af ideer og opsamling på dagen. En tovholder udpeges til den videre udviklingsproces.

Afsæt i alt 20-30 minutter: ca. 5-10 min til hver gruppes præsentation og 15-20 min til prioritering og uddelegering af ansvar.