Brugerobservationer - sådan gør du

 

Brugerobservationer udføres i starten af en udviklingsproces, for at kortlægge brugernes adfærd og vaner i forhold til emballagen. Observationerne kan give indblik i hele emballagens kontakt med brugeren fra indkøbssituation over åbning, servering, genluk, opbevaring og til bortskaffelse.

 

Hvis du har brug for hjælp til udførelse af brugerobservationer, er du velkommen til at kontakte Brugervenlig Emballage >>

 

 

Sådan planlægger du brugerobservationer

 • Kontakt 3–5 brugere med forskellige forudsætninger for at åbne din emballage.
 • Lav aftaler med brugerne i god tid. Der kan med fordel udarbejdes kontrakter med brugerne, der klart forklarer observationens formål og hvordan data vil blive anvendt senere i projektet.
 • Skab rammerne for, at respondenten føler sig tryg inden start: Introducer dig selv, projektet, hvad testen går ud på og hvor lang tid det kommer til at tage.

 

Sådan gennemfører du selv observationen

 • Vælg det miljø for observationen, hvor produktet oftest bliver benyttet – i køkkenet, badeværelset eller i indkøbssituationen. Dette giver det mest retvisende billede af situationen.
 • Lad brugeren vise hvordan han/hun åbner emballagen. Konkurrenternes produkter eller emballager med alternative åbninger kan evt. inddrages i testen.
 • Brug gerne et videokamera til at indfange dine registreringer. Optagelserne kan senere bruges til at opfriske hukommelsen eller videreformidle informationerne til andre involverede i projektet. Denne metode gør også at kropssprog og tonefald bliver registreret.
 • Placer kameraet et naturligt sted uden baggrundsstøj og med god belysning.
 • Demonstrer aldrig hvordan emballagen skal åbnes.
 • Lad brugeren tænke højt under testen af emballagen.
 • Stil ikke ledende spørgsmål.
 • Vær tålmodig – observationsstudier er en tidskrævende proces.

 

Arbejdsdokumentet til brugerobservation (PDF 2 sider) kan være til hjælp i planlægningen og gennemførelsen af observationen.

 

 

 

 

Brugerobservation