Analyse af koncepter - sådan gør du

 

Analyse af koncepter handler om at kombinere de bedste idéer fra idéudviklingsfasen og samle dem i et eller flere koncepter, der imødekommer den nuværende emballages udfordringer.

 

Analyse af koncepter er samtidig en metode til at konkretisere de udvalgte idéer, så de udgør et brugbart koncept.

 

Har du brug for hjælp til analysen af koncepterne, er du velkommen til at kontakte Brugervenlig Emballage >>

 

 

Første trin

Dette trin er evt. udført på workshoppen

 • Gennemgå alle idéer fra idéudviklingen.
 • Udvælg idéer, som man vil arbejde videre med.
 • Specificér og visualiser udvalgte idéer i form af skitser eller simple modeller.
 • Opstil krav til idéerne.

 

Andet trin

Når der er overblik over idéerne, er det nemmere at samle idéer til brugbare koncepter.

 • Gruppér de idéer, der samlet kunne udgøre et koncept.
 • Gennemarbejd hvert koncept så det er tydeligt …
  • hvad konceptets formål er.
  • hvordan det adskiller sig fra andre konkurrerende produkter.
  • hvad skal sættes i værk for at konceptet kan realiseres i forhold til finansiering, udvikling, produktion, marketing osv. Stil gerne flere niveauer op til at nå konceptet, så der er mulighed for at op- og nedjustere forløbet.
  • hvem der er ansvarlig for det videre forløb med konceptet.

 

Brug evt. arbejdsdokumentet til analyse af koncepter (PDF 2 sider) til at registrere analysen.

 

Ud fra analysen af koncepterne skulle der gerne fremkomme klare løsningsforslag til udformningen af prototypen i fase 6 i processen.

 

Konceptanalyse