Evaluering - sådan gør du

 

Når prototypen på den nye brugervenlige emballage foreligger, er det vigtigt at evaluere, hvilken betydning den valgte prototype får for produktion, distribution, økonomi m.m. samt at sammenholde resultaterne med de formål, som blev opsat i de indledende faser.

 

Test prototypen flere gange

Det er vigtigt at teste prototypen inden den sættes i produktion og generelt så tidligt som muligt – og gerne flere gange i løbet af processen.

 

  • Test prototypen på forbrugerne, men også i form af mekaniske test. På den måde kan virksomheden eftervise, at emballagen er blevet lettere at åbne.
  • Sammenlign prototypens tal fra de mekaniske test med tal fra de indledende test ved brug af beregneren.
  • Anvend brugerobservation på samme måde som ved de indledende test, der satte idégenereringen i gang. Husk at teste på målgruppen. Test gerne på nye brugere, så de ikke er forudindtagede og test gerne sammen med andre produkter. På den måde kan virksomheden teste den nye emballages ergonomi, funktion, grafik, brugervenlighed mm.

 

Gentag evaluering ved justeringer

Evalueringen danner et samlet grundlag for enten at implementere justeringer på prototypen eller igangsætte produktionen af den nye emballage.

  • Gentag evalueringen, hvis det er nødvendig at justere prototypen. Gentag processen indtil resultatet er tilfredsstillende.
  • Saml gode råd fra udviklingsprocessen til en anden gang.

 

Kvalitetskontrol

Når den nye emballage er færdigudviklet og tages i brug til produktet, er det en god idé at evaluere løbende.

  • Kontrollerer at emballagen løbende overholder kriterierne for brugervenlig emballage fx ved mekaniske test.
  • Evaluer hvordan forbrugerne tager imod emballagen – både i kraft af brugerundersøgelser og kundehenvendelser.
  • Evaluer hvordan den nye emballage påvirker produktion, distribution, markedsføring og salg af produktet.

 

 

Evaluering