Analysecases

 

Her gives praktiske eksempler på emballageanalyse med udgangspunkt i retningslinjerne fra guidelinen. Der er fremstillet 8 analysecases, som alle bygger på brugerstudier foretaget af Teknologisk Institut i 2008. Eksemplerne er ligeledes en illustration af, hvordan beregningsmodellerne, som er tilgængelige under test din emballage, kan bruges til at vurdere hvordan en emballage matcher målgruppens fysiske kræfter.

 

 

 

Emballageanalyse medicin

 

 

Medicinbeholder med skruelåg og trækring

Medicinbeholderens åbningsmekanisme består af en to-trins løsning: 1) skruelåg og 2) trækring. Brugervenligheden af emballagen påvirkes især af trækringen, der kræver mange kræfter at åbne. Dette er særlig svært for kvinder over 60 år. For at løse dette problem kan trækringen gøres lettere at trække i, enten ved at nedsætte den nødvendige kraft der skal overføres, eller ved at øge ringens diameter, så flere fingre kan anvendes i trækket og øge muligheden for kraftoverførsel. Andre tiltag, der kan gøre emballagen mere brugervenlig, er ved at øge højden på låget, som i dag er 8 mm, for at øge muligheden for et fast greb, samt lave tydeligere markering i åbningen af skruelåget og trækringen i form af farve.

 

Læs hele casen her: Case: Medicinbeholder med skruelåg og trækring (PDF 4 sider)

 

 

 

 

Emballageanalyse mælk

 

 

Papkarton til mælk med gabletop åbning
Mælkekartonens åbningsmekanisme består af en to-trins løsning: 1) vingerne adskilles og skubbes tilbage og 2) fremadrettet skub og træk, hvorved hældetuden formes. I forhold til brugervenlighed er den kritiske parameter åbningsprocessen, hvor der kræves finmotorik og koordination. Desuden kan selve markeringen af åbningen også tydeliggøres for at forbedre brugervenligheden. De mekaniske målinger viste, at der ved åbning af kartonen kan være stor variation i mængden af kræfter, der skal anvendes, som kan føres tilbage til påfyldning og lukning i produktionen. Dette udsving i kræfter der skal til for at åbne mælkekartonen, har stor betydning for brugervenligheden og kan medføre, at en stor del af befolkningen måske slet ikke kan åbne emballagen. Den generelle opfattelse af emballagen fra brugerne er, at denne type mælkekarton er mindre brugervenlig end mælkekartonen med skruelåg, på trods af at de generelt ikke finder den svær at åbne.

 

Læs hele casen her: Case: Papkarton til mælk med gabletop åbning (PDF 4 sider)

 

 

 

 

 

Emballageanalyse pålækker

 

 

Pålæg i hård plastikemballage med easy-peel topfolie

Pålægspakningens åbningsmekanisme består i at løfte den fleksible topfolie og frigøre den fra den termo-formede plastikbakke. Åbningssnippen er trekantet med dimension 1×1 cm2. I forhold til brugervenlighed er størrelsen på åbningssnippen mindre, end det anbefalede, markeringen af hvor åbningsmekanismen er placeret, er svær at identificere og åbningskraften varierende mellem pakningerne. Forbrugerens holdning til pålægsemballager er desuden dårlig. Dog kunne det samlet set konkluderes, at emballagen både var nem at åbne i forbrugertest og ved mekanisk test.

 

Læs hele casen her: Case: Pålæg i hård plastikemballage med topfolie (PDF 3 sider)

 

 

 

 

 

Emballageanalyse tapini

 

 

Kartonæske med tear-strip/ foliepose indeni

Åbningsproceduren er delt i to, da der er tale om to emballager. Kartonæsken åbnes ved hjælp af tear-strippen markeret ved et indhak i emballagens top, mens folieposen åbnes ved at trække folievingerne fra hinanden, idet forseglingen er peelbar. I forhold til brugervenlighed er de oplagte punkter gribefladen på tear-strippen, som ikke er særlig stor, samt markeringen af hvor man skal gribe fat, som med fordel kunne være tydeligere. Selve folieposen indeni pakken kunne også med fordel gøres mere brugervenlig. Evaluering af de fysiske kræfter, der skal til for at åbne emballagen, viser også tydeligt, at så længe forbrugeren kan få fat i åbningsmekanismen, er det ikke noget problem at åbne pakningen. Foruden finmotorikken, der spiller ind i åbningssituationen, opfattes emballagen også som svær at åbne fordi den består af to emballager.

 

Læs hele casen her: Case: Kartonæske med tear-strip – foliepose indeni (PFD 3 sider)

 

Emballageanalyse digestive

 

 

Kiks i folierulle med tear-strip

Kikseemballagen åbnes ved, at man ved hjælp af tear-strippen ”lyner” emballagen op i en lige linje langs med pakningens runding. Dog kunne denne åbningsmekanisme med fordel tydeliggøres, hvilket naturligt opfordrer til en undersøgelse af, om åbningsmekanismen benyttes. Selve kraftoverførslen, der skal til for at åbne emballagen som tiltænkt, viser, at det ikke er her, problemet vil ligge, da stort set alle vil kunne åbne emballagen. Brugertest viste desuden, at på trods af at mange forbrugere ikke benytter trear-strippen, opfatter de stadig emballagen som nem at åbne. Et yderligere tiltag mod øget brugervenlighed på denne type emballage vil være brugen af genluk.

 

Læs hele casen her: Case: Kiks i foliepakke (PDF 3 sider)

 

 

 

 

 

Emballageanalyse makrel

 

 

Aluminiumsdåse med trækring

Åbning af dåsen består i at løfte og bøje trækringen i en 90-180 graders vinkel, før den trækkes i den modsatte retning. Stort set alle forbrugere kender dåsen med trækring og ved, at de skal trække i ringen for at åbne. Der kan dog være risiko for, at ringen ikke bøjes tilbage i tilstrækkelig grad, før der trækkes, hvilket gør emballagen sværere at åbne. Det mest afgørende for brugervenligheden anses derfor at være kraften der skal til, dels for at løfte ringen og dels trække i ringen så dåsen åbnes. Derudover kan et løft i brugervenligheden ske i kraft af at sikre, at indholdet ikke sprøjter ud, når dåsen åbnes. Ud fra dåsens fysiske mål og mekanisk måling af løfte og træk-styrke anslås det, at en stor del af befolkningen vil have problemer med at trække ringen og dermed åbne dåsen. Dette kom også til udtryk i brugerundersøgelsen, hvor 30% mente, at dåsen var svær at åbne. En simpel måde at nedbringe andelen, der ikke kan åbne dåsen, kan være at øge diameteren på trækringen, så forbrugerne har mere at gribe fat i.

 

Læs hele casen her: Case: Aluminiumsdåse med trækring (PDF 4 sider)

 

 

 

 

 

Emballageanalyse haribo

 

 

Slikpose i laminat med pre-cut

Åbningsstrategien for slikposen er fra producentens side at benytte pre-cuttet, hvor der trækkes med to hænder i modsatrettet retning. Mange forbrugere åbner dog denne type emballage ved at gribe med pincetgreb i posens to sider. Derfor er en del af brugervenligheden ved denne type emballage at tydeliggøre, hvordan emballagen skal åbnes. Dette kan med fordel tydeliggøres på denne emballage. Åbnes emballagen, som producenten foreskriver, er den meget nem at åbne, da der ikke kræves mange kræfter, hvilket både er påvist i form af brugerundersøgelse og mekanisk test. Dette er dog helt modsat, hvis pincetgrebet benyttes i åbningssituationen.

 

Læs hele casen her: Case: Slikpose i laminat med pre-cut (PDF 3 sider)

 

 

 

 

 

Emballageanalyse kaffe

 

 

Vakuumpakket kaffe i blok

Kaffen åbnes ved at fjerne tapen (som er beregnet til genluk) og adskille vingerne, således at emballagen punkteres. Når vakuum er udløst, er det muligt at trække posen åben, da forseglingen er peelbar. Meningen er dog ikke, at emballagen åbnes ved brug af håndkraft men ved brug af saks. Trods dette blev åbningen evalueret uden brug af værktøj, og af størstedelen af brugerne samt fra den mekaniske test, vurderet som svær at åbne. På denne baggrund er selve åbningen og genlukningsmekanismen den mest oplagte at ændre i forhold til brugervenlighed.

 

Læs hele casen her: Case: Vakuumpakket kaffe i blok (PDF 3 sider)